martes, 21 de julio de 2009


Haaai haaaii , coomo te qieroo
amigooo , soss demaciadoo paraa mii
nuuncaa nuncaa tee vooi a fallaaar
een mii coraazon ocupaas un lugaar
muuui graandee :)

tee qiero muchisimo weeqqo mioo!
saabes qee estooi een todaaas ,
qe nuuunca tee vooi a fallaaaaar!
eesaaa foto mataaa :P jaaja ,
es laa qe maas mee gustaa xD
ajajaj ...

Weee sabes toodo yaaaa ,,
yaa tee lo dige miil veseees :P
jajaja , teqierodemaciadoamigoL))

No hay comentarios: